Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Pycha i z nieba spycha.
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
STOWARZYSZENIE SET
Wybrane Imprezy
GALERIA ZDJĘĆ

POWITANIE LATA 2015


Uwaga - termin zgłaszania do konkursów MAM TALENT oraz MISS BABOSZEWA został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2015r.

PLANOWANE KONKURSY

Konkurs Miss Baboszewa

ORGANIZATOR:Urząd Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenie Sportowo - Ekologiczno - Turystyczne SET w Baboszewie

MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI: 20 czerwiec 2015 roku

ZASADY KONKURSU:
 • Konkurs Wybory Miss Baboszewa 2015 ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie.
 • Nabór kandydatek prowadzony będzie do dnia 30 kwietnia 2015r. w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie w godz. 16.00-21.00.
 • O wzięciu udziału w wyborach decyduje kolejność zgłoszeń kandydatek - maksymalnie 10.
 • Jeżeli do 17 kwietnia 2015 roku zgłosi się więcej niż 10 kandydatek, pierwszeństwo będą miały kobiety, które nie brały jeszcze udziału w wyborach Miss Baboszewa.
 • W wyborach mogą brać udział kobiety zamieszkujące w gminę Baboszewo, które w 2015 roku ukończą lub ukończyły 16 lat . Żadne inne kryteria, w szczególności: stan cywilny, posiadanie dzieci - nie mają znaczenia.
 • Warunkiem wzięcia udziału w wyborach kandydatek niepełnoletnich jest pisemna zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych.
 • Przed przystąpieniem do eliminacji każda kandydatka zapoznaje się z regulaminem.
 • Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej przygotowanej przez organizatorów.
 • W dniu eliminacji kandydatka musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną). Każda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu obowiązana jest przygotować na własny koszt suknię wieczorową do prezentacji na scenie oraz odpowiednie do niej obuwie na wysokim obcasie oraz strój dowolny.
Regulamin konkursu MISS BABOSZEWA [pobierz]
Karta zgłoszenia do konkursu MISS BABOSZEWA [pobierz]

Konkurs Mam Talent

ORGANIZATOR:Urząd Gminy Baboszewo oraz Stowarzyszenie Sportowo - Ekologiczno - Turystyczne SET w Baboszewie

MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI:
 • ELIMINACJE: 1 maj 2015 rok - PODCZAS Wyścigu Kolarskiego w Baboszewie - liczba uczestników nieograniczona
 • FINAŁ: 20 czerwiec 2015 roku - podczas festynu z okazji POWITANIA LATA w Baboszewie - 9 uczestników wyłonionych przez jury w trakcie eliminacji
CELE KONKURSU:
 • popularyzowanie działań artystycznych
 • promowanie talentów
 • rozwijanie zainteresowań
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności
 • zaprezentowanie w gminie Baboszewo różnorodnych talentów
UCZESTNICY KONKURSU:
 • Konkurs jest otwarty dla mieszkańców gminy Baboszewo.
 • Konkurs nie przewiduje ograniczeń wiekowych uczestników.
 • W przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców. Osoby, które w poprzednich edycjach Konkursu zdobyły I, II, lub III miejsce, nie mogą zgłosić się ponownie. Mają prawo do występu gościnnego.
Regulamin konkursu MAM TALENT [pobierz]
Karta zgłoszenia do konkursu MAM TALENT [pobierz]

Konkurs AKTORSKI dla szkół

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sportowo - Ekologiczno - Turystyczne SET w Baboszewie

MIEJSCE i TERMIN REALIZACJI: 20 czerwiec 2015 roku - podczas festynu z okazji POWITANIA LATA w Baboszewie

CELE KONKURSU:
 • Popularyzowanie działań artystycznych
 • Promowanie talentów
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
UCZESTNICY KONKURSU:
 • Konkurs jest przewidziany dla szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Baboszewo.
 • Do konkursu zgłosić się może 1 grupa dzieci z każdej szkoły.
 • Zgłoszenia dokonuje opiekun grupy do dnia 31 marca 2015 roku
 • Ilość osób w grupach nieograniczona
FORMA KONKURSU: Parodia filmu
Regulamin konkursu aktorskiego dla szkół [pobierz]

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo