Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia [Platon]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
URZĄD GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
INNE

TARYFY OPŁAT
obowiązujące od 30 września 2015 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/ 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto 7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr VII/31/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,10 zł/m3 + 8% VAT = 2,27 zł brutto
2 Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
1. Wodomierz Ø 15-20mm 1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto
2. Wodomierz Ø 25-32mm 4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto
3. Wodomierz Ø 40-50mm 9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto
4. wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto
TARYFY OPŁAT
obowiązujące od 1 sierpnia 2014 roku


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/230/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/ 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto 7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/213/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,07 zł/m3 + 8% VAT = 2,24 zł brutto
2 Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
1. Wodomierz Ø 15-20mm 1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto
2. Wodomierz Ø 25-32mm 4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto
3. Wodomierz Ø 40-50mm 9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto
4. wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto
TARYFY OPŁAT
obowiązujące od 30 września 2013


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XIX/167/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/ 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 6,29 zł/m3 + 8% VAT< = 6,79 zł brutto 7,55 zł/m3 + 8% VAT = 8,15 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,04 zł/m3 + 8% VAT = 2,20 zł brutto
2 Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
1. Wodomierz Ø 15-20mm 1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto
2. Wodomierz Ø 25-32mm 4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto
3. Wodomierz Ø 40-50mm 9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto
4. wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto
TARYFY OPŁAT
obowiązujące od 30 września 2012


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr XIII/127/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/ 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 5,95 zł/m3 + 8% VAT< = 6,43 zł brutto 7,21 zł/m3 + 8% VAT = 7,79 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr XIII/128/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 2,00 zł/m3 + 8% VAT = 2,16 zł brutto
2 Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
1. Wodomierz Ø 15-20mm 1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto
2. Wodomierz Ø 25-32mm 4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto
3. Wodomierz Ø 40-50mm 9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto
4. wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto
TARYFY OPŁAT
obowiązujące od 30 września 2011


Taryfy opłat określone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie przyjęte Uchwałą Nr V/72/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł /brutto/ 1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 5,49 zł/m3 + 8% VAT< = 5,93 zł brutto 6,73 zł/m3 + 8% VAT = 7,27 zł brutto


Taryfy opłat określone przez Zakład Usług Wodnych w Mławie przyjęte Uchwałą Nr V/73/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 1,95 zł/m3 + 8% VAT = 2,11 zł brutto
2 Opłata abonamentowa dla przyłącza wodociągowego zakończonego wodomierzem głównym
1. Wodomierz Ø 15-20mm 1,50 zł/m-c + 8% VAT = 1,62/m-c brutto
2. Wodomierz Ø 25-32mm 4,00 zł/m-c + 8% VAT = 4,32/m-c brutto
3. Wodomierz Ø 40-50mm 9,00 zł/m-c + 8% VAT = 9,72/m-c brutto
4. wodomierz sprzężony 43,00 zł/m-c + 8% VAT = 46,44/m-c brutto
5. opłata abonamentowa dla odbiorców rozliczenych wg obowiązujących ryczałtów zużycia wody 1,50 zł/m-c + 8% VAT =1,62/m-c brutto
TARYFY OPŁAT - obowiązujące od 01 stycznia 2011 roku do 29 września 2011


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz.1578) uprzejmie informuje, że z uwagi na zmianę stawek podatku od towarów i usług (VAT) z dniem 1 stycznia 2011r. będą obowiązywać nowe stawki opłat. Z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się ceny wody i ścieków. Stawki podatku w odniesieniu do usług wykonywanych od 1 stycznia 2011r wynosić będzie 8 % (dotychczas 7%) wg poniższego wyliczenia:1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 1,94 zł/m3 + 8% VAT = 2,09 zł /brutto/ 1,94 zł/m3 + 8% VAT = 2,09 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 8% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 5,31 zł/m3 + 8% VAT< = 5,73 zł brutto 6,51 zł/m3 + 8% VAT = 7,03 zł brutto
TARYFY OPŁAT - obowiązujące od 30.09.2010 do 31.12.2010

Taryfy opłat zostały przyjęte Uchwałą Nr XXVIII/135/2010 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [pobierz uchwałę]

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 1,94 zł/m3 + 7% VAT = 2,07 zł /brutto/ 1,94 zł/m3 + 7% VAT = 2,07 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm) 1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru (odbiorca usług) 1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru
(odbiorca usług)
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 5,31 zł/m3 + 7% VAT< = 5,68 zł brutto 6,51 zł/m3 + 7% VAT = 6,96 zł brutto
TARYFY OPŁAT - obowiązujące do dnia 29.09.2010

1 Zaopatrzenie w wodę - cena za 1m3 wody 1,87 zł/m3 + 7% VAT = 2,00 zł /brutto/ 1,87 zł/m3 + 7% VAT = 2,00 zł /brutto/
2 Opłata za wodomierz na podstawie art.33 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó 1/4 n. zm) 1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru - wodomierz 1 zł + 7% VAT opłata za 1 m-c - 1 punkt poboru - wodomierz
3 Odprowadzanie ścieków - cena za 1m3 ścieków 5,06 zł/m3 + 7% VAT 6,20 zł/m3 + 7% VAT

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo