Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Przyjaciel to ktoś, kto wie wszystko o tobie, a mimo to cię kocha [Thomas Fuller]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo"

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do internetu dla 80 gospodarstw domowych, wykluczonych cyfrowo z uwagi na trudną sytuację materialną i niepełnosprawność. W ramach działania beneficjenci otrzymają nieodpłatnie sprzęt komputerowy wraz z dostępem do internetu.

Uzupełnieniem celu głównego będzie doposażenie w sprzęt komputerowy i utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do internetu w jednostkach podległych Gminie Baboszewo takich jak: Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baboszewie, Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Szkoła Podstawowa w Sarbiewie, Zespół Szkół w Polesiu.

Cele szczegółowe projektu:

  • zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w gospodarstwach domowych zakwalifikowanych do projektu
  • zakup, dostawa i instalacj sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarkami w celu utworzenia publicznych punktów bezpłatnego dostępu do internetu w wybranych jednostkach podległych
  • przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera i internetu oraz sposobów wykorzystania dostępu do sieci dla gospodarstw domowych i jednostek podległych zakwalifikowanych do projektu.

Cele jakościowe projektu:

  • zwiększenie umiejętności grupy docelowej w zakresie obsługi komputera
  • rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych
  • rozwój osobisty poprzez korzystanie z Internetu
  • zwiększenie możliwości związanych ze zmianą obecnej sytuacji zawodowej i materialnej
  • podniesienie w ramach działań koordynacyjnych jakości edukacji w szkołach.
Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo