Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Prawda jest twarda jak diament i delikatna jak kwitnący kwiat [Gandhi]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

BAZA OŚWIATOWA

Szkoła podstawowa w Baboszewie
Szkoła Podstawowa w Baboszewie

Szkolnictwo w Gminie Baboszewo sięga historią XV w., istniały wówczas szkoły parafialne. Rozwój szkolnictwa nastąpił po I wojnie światowej, na terenie Gminy istniały szkoły min. w Polesiu, Sarbiewie, Baboszewie, Goszczycach Średnich, Cywinach, Krościnie, Mystkowie i Rzewinie. Szkoły te były początkowo jednoklasowe i mieściły się najczęściej w budynkach prywatnych. W czasie II wojny światowej na terenie gminy, podobnie jak w całym kraju, odbywało się nauczenie tajne, a budynki szkolne były zajmowane przez okupanta, między innymi w szkole w Polesiu utworzony był obóz pracy przymusowej, a w szkole w Baboszewie mieściły się biura i magazyny firmy niemieckiej. Po wojnie wznowiono nauczanie. Nie wszystkie przedwojenne szkoły przetrwały do dziś, na co wypłynęły nie tylko reformy oświatowe i malejąca liczba uczniów uczęszczających do szkół.

Gimnazjum w Baboszewie
Gimnazjum w Baboszewie

Obecnie na terenie Gminy funkcjonują szkoły w czterech miejscowościach. Największy kompleks szkolny znajduje się w Baboszewie, w jego skład wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa z Ośrodkiem Integracji i Rehabilitacji Niepełnosprawnych, Gimnazjum. Drugim co do wielkości jest Zespół Szkół w Polesiu, na który składa się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W Sarbiewie i Mystkowie znajdują się Szkoły Podstawowe.

Zespół Szkół w Polesiu
Zespół Szkół w Polesiu

Najmłodsi, mogą korzystać z przedszkola w Baboszewie, które dysponuje pięcioma dobrze wyposażonymi salami i może przyjąć blisko 120 dzieci. Placówka dysponuje nową stołówką i zapleczem kuchennym, gdzie przygotowywane są posiłki nie tylko dla przedszkolaków, ale również dla dzieci ze szkół na terenie gminy. Odziały przedszkolne znajdują się również przy szkołach podstawowych. Zarówno szkoły podstawowe jak i gimnazja są cały czas unowocześniane i rozbudowywane. Szkoły dysponują nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi salami sportowymi. Przy każdej placówce do dyspozycji dzieci pozostają boiska o sztucznej nawierzchni. Przy szkole podstawowej w Baboszewie i Sarbiewie znajdują się nowoczesne place zabaw.

Szkoła Podstawowa w Sarbiewie
Szkoła Podstawowa w Sarbiewie

Baza oświatowa stwarza warunki rozwoju również niepełnosprawnym. Dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą korzystać z oddziałów przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Baboszewie. W Zespole Szkół w Polesiu trwają prace mające na celu dostosowywanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoła podstawowa w Mystkowie
Szkoła Podstawowa w Mystkowie

Dzieci i młodzież szkolna może rozwijać swoje pasje w różnych kołach zainteresowań. Mogą uczestniczyć min. w kółkach matematycznych, polonistycznych, teatralnych, dziennikarskich, przyrodniczych, muzycznych i sportowych. Przy Gimnazjum w Baboszewie działa Klub 4H "Muchomorki" rozwijający zdolności manualne dzieci. Fundacja 4H jest międzynarodową, dobrowolną, niezależną organizacją edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: Head - głowa, Heart - serce, Hands - ręce i Health - zdrowie. W Baboszewie działa również ognisko artystyczne "GAMA", które rozwijają zdolności malarskie, wokalno-muzyczne.

Stołówka w Przedszkolu w Baboszewie
Stołówka w Przedszkolu w Baboszewie

Plac zabaw
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Baboszewie

Plac zabaw
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo