Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.[Mark Twain]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Gminy Baboszewo działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwsza jednostka powstała 1926 roku w Baboszewie, w rok później utworzona została OSP Wola-Folwark. W 1929 roku utworzono OSP Sarbiewo, w rok później OSP Niedarzyn, a w 1933 roku powstała OSP Dramin. Do najmłodszych jednostek można zaliczyć OSP Dziektarzewo, która powstała w 1965 roku, oraz OSP Cywiny-Wojskie utworzone w 1970 roku. W 2011 roku jednostki liczyły w sumie około 170 członków, najwięcej członków liczyło OSP Wola-Folwark _ 34 w tym 6 kobiet. Przy OSP Niedarzyn działa Kobieca Drużyna Pożarnicza licząca 8 osób. Bycie strażakiem to już dla wielu rodzin tradycja, wśród członków OSP można znaleźć przedstawicieli kilku pokoleń. Działalność OSP integruje również mieszkańców wsi.

Samochód OSP Baboszewo

Jednostki wyposażone są w samochody ratowniczo-gaśnicze. Najnowsze pojazdy zostały zakupione: dla OSP Baboszewo w 2009 roku oraz dla Woli-Folwark, która otrzymała w 2011 roku nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczym, dodatkowo wyposażonym w pług odśnieżny. Dwie jednostki z terenu gminy zostały włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego KRSG i stanowią operacyjne zabezpieczenie nie tylko gminy Baboszewo i powiatu płońskiego. Od 1995 roku do KRSG należy OSP Baboszewo, a od 2000 roku OSP Wola-Folwark.

Samochód OSP Wola Folwark

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo