Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Bądź iskierką światła dla świata, który jest twoim otoczeniem. [Helmut Thielicke]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

Strategia Rozwoju Gminy Baboszewo
na lata 2015-2025

Zapraszamy do wypełnienia ankiety i karty projektu dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025 [pobierz ankietę]

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: promocja@gminababoszewo.pl lub w formie papierowej dostarczyć do Urzędu Gminy w Baboszewie, pokój nr 4 (sekretariat) do dnia 29.06.2015r.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej.

Urząd Gminy Baboszewo informuje, iż rozpoczyna prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Baboszewo na lata 2015-2025, która jest dokumentem strategicznym Gminy i określa najważniejsze kierunki rozwoju obszaru na najbliższe lata. W związku z powyższym prosimy o aktywne uczestnictwo: mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych oraz warsztatach mających na celu wypracowanie wspólnej wizji, celów oraz kierunków rozwojowych Gminy Baboszewo  na lata 2015-2025.

Lista planowanych do realizacji działań zawarta w nowej Strategii będzie miała kluczowe znaczenie z uwagi na:
  • możliwość pozyskania środków europejskich na ich realizację w nowej perspektywie finansowej,
  • rozwój gospodarczy i społeczny Gminy.

O pierwszym spotkaniu zespołu opracowującego Strategię poinformujemy w najbliższym czasie.
Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo