Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Nie rzucaj słów na wiatr, jeśli nie wiesz, dokąd je zaniesie.[Wiesław Brudziński]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

MIĘDZYNARODOWE DNI M.K. SARBIEWSKIEGO
"CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z MAZOWSZA"

W 2005 roku, w 410. rocznicę urodzin ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, mazowieccy pisarze i poeci zainicjowali I Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego "Chrześcijański Horacy z Mazowsza". Trwająca wówczas 3 dni impreza od razu odniosła sukces, objęła swoim zasięgiem kilka miejscowości północnego Mazowsza (5 powiatów), w jej przygotowanie włączyły się samorządy wszystkich szczebli, władze państwowe, liczne szkoły, parafie, domy kultury, muzea, biblioteki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, jezuici w Warszawie, organizacje społeczne. Od tej pory co roku w maju odbywa się kolejna edycja tego festiwalu. Program jest bardzo bogaty, obejmuje: sesję naukową, koncerty poetycko-muzyczne, spotkania z pisarzami z kilku państw, wystawy, nabożeństwo w intencji "polskiego Horacego", odbywają się konkursy "O Laur Sarbiewskiego": poetycki, krasomówczy, recytatorski, plastyczny. Z uwagi na pochodzenie poety drugi dzień imprezy odbywa się na terenie Gminy Baboszewo - w rodzinnej miejscowości "Horacego". W Szkole Podstawowej w Sarbiewie, noszącej imię M.K. Sarbiewskiego, rozstrzygany jest konkurs krasomówczy i recytatorski. W kościele w Sarbiewie odbywa się uroczysta msza, w 2010 roku koncelebrował ją biskup płocki ks. dr Piotr Libera. Z roku na rok festiwal cieszy się coraz większą popularnością. Na Międzynarodowych Dniach M.K. Sarbiewskiego można spotkać wielu poetów, prozaików, uczonych i artystów z Polski i innych państw. Wykłady mają wybitni sarbiewolodzy i badacze. Na festiwalu do tej pory wystąpili m.in.: soliści Opery Narodowej z Rzymu, Stanisław Sojka, Grzegorz Turnau, Edyta Geppert, Barbara Bursztynowicz.

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo