Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
To co oczywiste, przeczytaj jeszcze raz.[Piotr Szreniawski]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

WALORY PRZYRODNICZE GMINY BABOSZEWO

Rzeka Wkra płynąca przez rezerwat przyrody w Dziektarzewie

Miłośnicy przyrody i wypoczynku na łonie natury na pewno znajdą w Gminie Baboszewo coś dla siebie. Teren gminy przecinają malownicze doliny rzeczne Wkry i Raciążnicy, na spacer można wybrać się do lasów obfitujących w grzyby i jagody. Godne polecenia są również zabytkowe parki oraz rezerwat przyrody.

Las w Pieńkach Rzewiński - idealne miejsce dla GrzybiarzyŚcieżka w rezerwacie przyrody w Dziektarzewie

Najładniejsze widoki rozciągają się nad rzeką Wkrą - prawobrzeżnym dopływem Narwi. Przepływa ona przez północną część gminy, czyli przez miejscowości: Śródborze, Rybitwy, Dziektarzewo, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie. Wkra jest rzeką niezwykle urokliwą, której przeźroczyste wody płyną wśród łagodnych wzgórz morenowych i łąk pełnych kwiatów. Dolina Wkry stanowi fragment naturalnego krajobrazu zachowanego w centralnej Polsce. Liczne meandry nadają rzece unikatowy charakter, jej brzegi są z jednej strony urwiste, z drugiej płaskie, co dodaje szczególnego uroku temu miejscu.

Rzeka WkraRzeka Wkra

Największy prawobrzeżny dopływ Wkry - rzeka Raciążnica, przepływa przez środkową część gminy z kierunku północno-zachodniego na południowy wschód, na odcinku około 14 km. Płynie wąsko wciętą doliną, o szerokości 1,5-3 metrów.

Rzeka Raciążnica Rzeka Raciążnica

Na skarpie rzeki Wkry w Dziektarzewie położony jest rezerwat przyrody. Przedmiotem ochrony jest niewielki fragment starodrzewu pochodzenia naturalnego. Jest to obszar lasu o powierzchni o 5,35 ha. Całą powierzchnię pokrywają drzewostany mieszane w wieku 91-135 lat. Występuje tu wiele gatunków drzew, takich jak dąb szypułkowy, grab, lipa drobnolistna, jesion, sosna, brzoza, wiąz, olsza.

Droga przez rezerwat przyrody w DziektarzewieRezerwat przyrody w Dziektarzewie

Będąc w Dziektarzewie, warto wybrać się na spacer do zabytkowego parku podworskiego z końca XIX wieku o powierzchni 5 ha (w tym dwa stawy). Dużo drzew zostało posadzonych po I wojnie światowej. Wiek najstarszych okazów dębów szypułkowych to blisko 200 lat. Park oraz kilka innych miejsc w Dziektarzewie można było oglądać w ekranizacji książki "Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza dla Teatru Telewizji.

Dąb szypułkowy w zabytkowym parku podworskim w Dziektarzewie Staw w parku podworskim w Dziektarzewie

Podworski Park w Galominie - obecnie z dawnego parku przy dworze pozostało zadrzewienie z przewagą gatunków rodzimych. Znajduje się tu między innymi pomnik przyrody - klon zwyczajny liczący blisko 150 lat.

Las i łąka w RybitwachLas w Pieńkach Rzewińskich

Przez teren Gminy Baboszewo przebiega Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu. Przechodzi on przez miejscowości Sarbiewo, Dłużniewo, Budy Radzymińskie do szosy Płońsk - Mława, przecina szosę w kierunku zachodnim w miejscowości Pawłowo. Dalej biegnie przez Pieńki Rzewińskie, Lachówiec i Dramin. Teren ten chroniony jest ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach oraz możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniona funkcja korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97.910,40 ha położony jest na terenie powiatów żuromińskiego, mławskiego, płońskiego i nowodworskiego.

Las w ŚródborzuLas w Śródborzu

Las w Kiełkach

Las w Śródborzu

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo