Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi i tego nauczyć się najtrudniej [Katharine Graham]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
GMINA BABOSZEWO
HISTORIA I ZABYTKI
SPORT I REKREACJA
IMPREZY CYKLICZNE
GALERIA

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, dobrą bazę edukacyjną, ciekawe zabytki i miejsca o interesujących walorach przyrodniczych Gminy Baboszewo uzupełniają: punkty gastronomiczne (restauracje, bary, pizzeria), miejsca świadczące usługi hotelowe, gospodarstwo agroturystyczne, hodowle koni. Na terenie Gminy znajdują się dwa ośrodki zdrowia i dwie apteki, a w samym Baboszewie zlokalizowane są najważniejsze instytucje użyteczności publicznej takiej jak urząd gminy, gminna biblioteka publiczna, świetlica środowiskowa, ochotnicza straż pożarna, poczta, bank oraz podmioty gospodarcze dające zatrudnienie wielu mieszkańcom. Są to między innymi: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe.

Urząd Gminy
Urząd Gminy Baboszewo

Urząd
Budynek Urzędu Gminy Baboszewo to siedziba - Rady Gminy, Wójta Gminy, Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W 2011 roku został rozbudowany istniejący budynek Urzędu Gminy. Dobudowane zostało nowe skrzydło z wejściem ułatwiającym dostęp osobom starszym i niepełnosprawnym.

Świetlica Środowiskowa
W Baboszewie działa Świetlica Środowiskowa finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlica dostępna jest dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Do dyspozycji pozostają min: sala komputerowa, sala gier, tenis stołowy, bilard, siłownia. Dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i wolontariuszy. Dzieci mają możliwość odrobienia prac domowych pod okiem opikuna świetlicy i wolontariuszy. Organizowane są zajęcia rozwijające umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, manualne. Placówka promuje zdrowy tryb życia wolny od uzależnień takich jak alkoholizm, narkomania, palenie papierosów. Świetlica współpracuje również z Kołem Emerytów i Rencistów pomagając w organizowaniu różnego rodzaju imprez oraz jest otwarta na inicjatywy innych osób.

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo