Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi.[Mark Twain]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO

INWESTYCJE
FUNDUSZE UNIJNE
PROGRAMY RZĄDOWE
Wybrane Inwestycje zrealizowane w 2011r.
Wybrane Inwestycje zrealizowane w 2009r.


"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja "Budowa 224 przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt operacji: 3 508 074,11 zł
Udział środków UE: 2 143 480,00 zł (61,10 %)
Wkład Gminy Baboszewo: 1 364 594,11 zł (38,90%)BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 909 176 zł.

Informacje o projekcie >>>(ostatnia aktualizacja - 20-05-2010)
Partycypacja w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Informacja dla osób, które podpisały umowę dotyczącą budowy przydomowych oczyszczalni ścieków >>> (ostatnia aktualizacja - 06-09-2010)


Partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
(informacja dla osób, które podpisały umowę
dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków)


W związku z podpisaną umową i rozpoczęciem prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baboszewo uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat kwoty 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)z dopiskiem "Partycypacja w kosztach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków" na konto Urzędu Gminy nr
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
lub w kasie Urzędu w terminie do dnia 15 października 2010 roku.

Wpłacenie powyższej kwoty będzie warunkiem rozpoczęcia inwestycji na terenie posesji.Informacja z dnia 06-09-2010

Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo