Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Człowiek odkrywa siebie, kiedy zmierzy się z przeszkodami.[Antoine de Saint-Exupery]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
INFORMACJE DLA INTERESANTA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE BABOSZEWO

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ulega zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Nowy system zakłada, że to samorząd będzie odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów, jednocześnie gmina będzie miała wpływ na każdy z elementów nowego systemu i dzięki temu będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Odbiór odpadów komunalnych i gospodarowanie nimi przez gminę nastąpi z dniem 1 lipca 2013 roku.

W myśl wyżej wymienionych przepisów Rada Gminy Baboszewo ustaliła min:

  • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baboszewo
  • szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  • wysokość, terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Szczegółowe informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Baboszewo można uzyskać w Urzędzie Gminy Baboszewo.

Informacji udzielają:

  • Wojciech Wolder - pokój nr 27, nr telefonu 236611091-92 wew. 37,
    e-mail: wolder@gminababoszewo.pl

  • Tomasz Lewicki - pokój nr 21, nr telefonu 236611091-92 wew. 31,
    e-mail: zk@gminababoszewo.pl
Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo