Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską. [Augustyn]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
INFORMACJE DLA INTERESANTA

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


Każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej.

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego należy zbierać faktury VAT

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w dwóch terminach

  • od 01 lutego do 28 lutego danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 sierpnia roku poprzedniego do dnia 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek
  • od 01 sierpnia do 31 sierpnia danego roku - do wniosku należy dołączyć faktury vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedających miesiąc złożenia wniosku czyli od 01 lutego do 31 lipca roku, w którym składany jest wniosek.

Kwotę zwrotu podatku w danym roku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego obowiązującego w dniu złożenia wniosku o zwrot.
Jednocześnie kwota zwrotu nie może przekroczyć limitu ustalonego na dany rok.
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napedowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego ogłaszana jest w drodze rozporządzenia corocznie do dnia 30 listopada i obowiązuje od roku nastepnego.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w terminach od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia dla wniosków złożonych w terminie 01-28 lutego oraz od 01 października do 30 października dla wniosków złożonych w terminie 01-31 sierpnia.
Druki do pobrania:

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [pobierz]
  • Oświadczenie wnioskodawcy o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach [pobierz]
  • Zestawienie faktur (do 60 szt.) [pobierz]
  • Zestawienie faktur (do 130 szt.) [pobierz]
Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo