Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Cisza jest tym dla ducha, czym sen dla ciała [William Penn]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

ARCHIWUM INFORMACJI - 2014 rok


Nabór na wolne stanowisko pracy - SEKRETARZ GMINY BABOSZEWO [więcej]

Informacja z dnia: 31.12.2014r.


Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego "Komputer bez tajemnic" [więcej]

Informacja z dnia: 09.12.2014r.


Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski. - Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać? - spotkanie w Baboszewie 25 listopada 2014 roku godz. 16 Urząd Gminy Sala Konferencyjna [więcej]

Informacja z dnia: 20.11.2014r.


Wyniki Wyborów Samorządowych [więcej]

Informacja z dnia: 20.11.2014r.


Gmina Baboszewo przystępuje do realizacji III etapu Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków - osoby zainteresowane chęcią udziału w programie powinny zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy Baboszewo pok. nr 21 [więcej]

Informacja z dnia: 07.11.2014r.


Akademia Młodego Piłkarza - zgłoszenia do 8 listopada 2014 roku - Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie [więcej]

Informacja z dnia: 31.10.2014r.


Wybory Samorządowe - 16 listopada 2014 roku [więcej]

Informacja z dnia: 05.09.2014r.


Zmiana taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baboszewo [więcej]

Informacja z dnia: 01.08.2014r.


Karta Dużej Rodziny [więcej]

Informacja z dnia: 27.06.2014r.


POWITANIE LATA W BABOSZEWIE - 21 CZERWCA 2014 [więcej]

Informacja z dnia: 11.06.2014r.


9-11 maja 2014 roku - X Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego "Chrześcijański Horacy z Mazowsza" pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Biskupa Płockiego. [więcej]

Informacja z dnia: 07.05.2014r.


31 maja 2014 roku - MARSZ GWIAŹDZISTY pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński [więcej]

Informacja z dnia: 07.05.2014r.


1 maja 2014 roku - 26 Międzynarodowy Wyścig Kolarski memoriał Andrzeja Trochanowskiego [więcej]

Informacja z dnia: 28.04.2014r.


Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 2 maja 2014r. w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego [więcej]

Ostania aktualizacja: 11.04.2014r.


Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11 kwietnia 2014r dzień 2 maja 2014 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Baboszewo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie. Tym samym powyższe instytucje będą nieczynne w dniu 2 maja 2014 roku. [treść Zarządzenia]

Ostania aktualizacja: 11.04.2014r.


Wyniki konkursu plastycznego "SKRZAT BABOSZ" z dnia 25.03.2014r. [więcej]

Ostania aktualizacja: 25.03.2014r.


OD 05.03.2014r. DO 19.03.2014r. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo" [więcej]

Ostania aktualizacja: 05.03.2014r.


ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w drodze otwartego konkursu przez organizacje prowadzące dzialalność pożytku publicznego w 2014r [więcej]

Ostania aktualizacja: 27.02.2014r.


OGŁOSZENIE o wyborze oferty w zwązku z zapytaniem ofertowym z dnia 6 lutego 2014r. na opracowanie, druk i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo  POIG.08.03.00-14-304/13 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. [więcej]

Ostania aktualizacja: 14.02.2014r.


OGŁOSZENIE WOJTA GMINY BABOSZEWO z dnia 14 lutego 2014 w sprawie naboru przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do udzialu w pracach Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert. [więcej]

Ostania aktualizacja: 14.02.2014r.


Zapytanie ofertowe z dnia 6 lutego 2014r. na opracowanie, druk i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Baboszewo  POIG.08.03.00-14-304/13 realizowanego przez Gminę Baboszewo w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. [więcej]

Ostania aktualizacja: 06.02.2014r.


OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 R. W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ. [więcej]

Ostania aktualizacja: 03.02.2014r.


OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 R. W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ GMINY [więcej]

Ostania aktualizacja: 03.02.2014r.


Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo