Gmina Baboszewo
   Panorama Baboszewo    Rzeka Wkra Dwór w Mystkowie Urząd Gminy Kościół w Sarbiewie Rzeka Raciążnica Hodowla Koni w Brześciu Staw w Dziektarzewie Kościół w Dziektarzewie Dwór w Dłuzniewie Ks. M.K. Sarbiewski Gimnazjum w Baboszewie Rzeka Wkra Rzeka Wkra Orlik Droga Rzeka Wkra Aleja lipowa w Dłużniewie Kompleks szkolny w Baboszewie Dąb w Dziektarzewie Kościół w Baboszewie Las w Kiełkach Kościół w Dziektarzewie Hala w Baboszewie Kompleks szkolny w Baboszewie
Na niektóre pytania nie ma odpowiedzi i tego nauczyć się najtrudniej [Katharine Graham]
GMINA RADA GMINY URZĄD GMINY GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
BIBLIOTEKA
AKTUALNOŚCI INWESTYCJE HALA SPORTOWO
WIDOWISKOWA
GALERIA INFORMACJE DLA INTERESANTA BIP
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE BABOSZEWO
AKTUALNOŚCI
WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

ARCHIWUM INFORMACJI - 2011 rok

Od 30 września 2011 roku zmiana taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzane ścieki na terenie Gminy Baboszewo [więcej]


Fundacja PZU zaprasza do udziału w zajęciach świetlicy terapeutycznej "Kolorowa trampolina" [więcej]


Staż Absolwencki w Urzędzie Gminy Baboszewo [więcej]


02 lipiec 2011 - Festyn "Powitanie Lata" w Baboszewie [więcej]


INFORMACJA DOTYCZĄCA SPISU KONTROLNEGO - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 [więcej]


Informacja ARR dla producentów warzyw dotycząca "Wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC" [więcej]


Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2012-2015 [więcej]


06-08 maja 2011 r. VII Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego [więcej]


01 maja 2011 r. XXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski o memoriał Andrzeja Trochanowskiego [więcej]


Informacja dla Rolników, którzy zmienili numer rachunku bankowego podanego do zwroty podatku akcyzowego [więcej]


Informacja dla Przedsiębiorców, którzy po 1 stycznia 2008r nie dokonali żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej [więcej]


01 kwietnia - 30 czerwca 2011 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2011 [więcej]


Mazowiecki konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów [więcej]


Ogólnokrajowy konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych "Bezpiecznie na wsi" [więcej]


Zmiana taryf za wodę i ścieki w związku ze zmianą stawki VAT [więcej]


Lokalna Grupa Działania - Dyżury eksperta z zakresu działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw [więcej]


Ogłoszenie o naborze wnioskóww ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w dniach od 14.02.2011 do 28.02.2011 [więcej]


Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich [więcej]


IX Ogólnokrajowy Konkurs na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne [więcej]


3 kwietnia 2011r. - Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej [więcej]


Dziś jest
sobota
25-11-2017 roku
 Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego


Petycje

Petycje

Wybory Parlamentarne

Fundusz sołecki

Wysyłanie SMS

Wybory Prezydenta RP

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory Samorządowe

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Sarbiewiana

Stowarzyszenie SET

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności gospodarczej

MODR


KRUS


Przyroda

Baboszewo

Baboszewo
 
Urząd Gminy
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082
fax. 236611071
e-mail:urzad@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
57 8230 0007 0005 6300 2000 0001
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 23
fax. 236611071
e-mail:gopsbaboszewo@wp.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
37 8230 0007 0008 6105 2000 0001
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
tel. 236611091-92, 236611082 nr wew. 25
fax. 236611071
e-mail:zwik@gminababoszewo.pl

NUMER KONTA
Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Baboszewie
65 8230 0007 0008 6088 2000 0001
 
© Urząd Gminy Baboszewo